In tem bảo hành sản phẩm công ty Asean, chất liệu đề can vỡ, bế khuôn đứt nửa, in offset