In tem bảo hành thiết bị máy tính công ty Á Âu - chất liệu đề can vỡ, bế khuôn đứt nửa