In tag giá và thông tin sản phẩm, in mác treo sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho công ty Lê Phong. Chất liệu giấy C300 cán mờ, đục lỗ, bo tròn 4 góc