Thiết kế sách, in sách, truyện, in sách giáo khoa. Một số sản phẩm đã phát hành do indongnam thiết kế