In phong bì công ty Indochina telecom bằng máy in offset, chất liệu giấy Off150, khổ A5