In hãn mác Suối Gấm, chất liệu nhãn mác decal trong, in offset mực UV, bế khuôn đứt nửa