in menu nhà hàng Việt Đài, chất liệu bìa da nỉ màu nâu, in nhũ vàng bìa ngoài, ép chìm chữ menu