In menu nhà hàng Vedette, chất liệu giấy conqueror và giấy C300 cán mờ, đóng quyển ghim