In menu nhà hàng , in menu cafe Relax, chất liệu bìa da khâu mép, ép chìm logo và tên nhà hàng bìa ngoài