In menu dring list, menu Bub nhà hàng Vedette, chất liệu giấy couche 300gsm, cán mờ