In menu bìa da Haruka Spa, Bìa ngoài được gắn đồng ăn mòn, thể hiện sự sang trọng đẳng cấp cho thẩm mỹ viện Haruka