Thiết kế mác quần áo, In mác quần áo cho cửa hàng Thảo shop. giấy C300, in offset đa màu sắc, cán mờ đục lỗ