In mác quần áo shop quần áo Trẻ em Sóc Nhím, in mác giấy, in tag quần áo chất liệu C300 cán mờ