Thiết kế mác quần áo, In tag quần áo shop thời trang Loliti, giấy C300 cán mờ, in offset công nghiệp