In mác giá quần áo  cho shop Luxury Boutique. in tag quần áo hình vuông, đục lỗ, giấy C300 cán mờ