In kẹp file công ty Shelton, Chất liệu giấy C300 cán mờ