Thiết kế kẹp file, in kẹp file, in profile Công ty Cổ phần Công Đoàn Dầu khí - PVFI, Kẹp file in 2 mặt, chất liệu giấy C300 cán mờ mặt ngoài