In kẹp file công ty AD Tech, in profile - kẹp file được in offset 2 mặt, giấy couche 300gsm, cán mờ mặt ngoài, gia công bế khuôn gáy hộp