Thiết kế kẹp file, in kẹp file Sở giao dịch - ngân hàng Vietinbank