In vỏ hộp, thiết kế vỏ hộp thực phẩm chức năng Poland mum, chất liệu giấy ivory cán mờ