Thiết kế bao bì, in vỏ hộp, in hộp bánh chocolate sữa Ba vì, chất liệu giấy Duplex cán bóng, ép kim tên sản phẩm