In hóa đơn bán hàng, in hóa đơn bán lẻ - khách sạn Royal Gate, giấy cacbon 2 liên, đóng số nhảy, đóng quyển keo gáy