In hóa đơn, in hóa đơn bán hàng cho nhà hàng Con heo vàng, in offset trên giấy cacbon 2 liên, in số nhảy, bế răng cưa, đóng quyển ghim gáy