In catalogue, thiết kế catalogue công ty DP Tâm Bình