In catalogue, thiết kế catalogue công ty EikoH - Công ty chuyên đào tạo tiếng Việt cho người nhật và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đào tạo tiếng Nhật cho người việt Nam chuẩn bị sang Nhật bản