In card visit cho cán bộ nhân viên ngân hàng VP Bank, card được bằng máy in offset, chất liệu giấy C300 cán mờ