In card visit Trung tâm Truyền thông - trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội. In offset đa màu sắc trên giấy C300gsm, cán bóng 2 mặt, bo tròn 4 góc.