In danh thiếp, In card visit cho cán bộ nhân viên công ty bảo hiểm Prudential

Card được in bằng máy in offset chất liệu giấy C300 cán mờ 2 mặt.