In card visit cho cán bộ nhân viên ngân hàng Techcombank các phòng giao dịch, chi nhánh tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc