In card visit cho cán bộ nhân viên ngân hàng NCB. Chất liệu giấy C300 cán mờ 2 mặt. Hội sở chính ngân hàng NCB là khách hàng thân thiết đặt in card visit theo định kỳ cho tất cả các chi nhánh khu vực Hà Nội tại Indongnam.