In card visit ngân hàng ACB mẫu mới. Ngân hàng ACB thay đổi mẫu name card cho cán bộ nhân viên theo thiết kế mới. In offset giấy C300 cán mờ.