In card visit Công ty Hyundai Ngọc Khánh, chất liệu giấy C300 cán mờ 2 mặt, đóng hộp mica trong suốt, 100 chiếc/1 hộp