In card visit bằng máy offset cho thương hiệu dịch vụ giặt là cao cấp USA. Chất liệu giấy C300 cán mờ 2 mặt