In card visit cho cán bộ nhân viên và phóng viên toà soạn báo Tiền phong.

Name card được in bằng máy in offset, giấy C300 cán mờ