In card visit cho cán bộ nhân viên báo Thể thao văn hóa, sản phẩm được in bằng máy in offset, chất liệu giấy C300 cán mờ