In card visit, in name card cho cán bộ nhân viên ngân hàng SHB. danh thiếp được in bằng máy in kỹ thuật số lấy ngay, và máy in offset chất lượng cao, giấy C300 cán mờ