In card visit, in name card cho cán bộ nhân viên ngân hàng PG Bank bằng máy in kỹ thuật số lấy ngay và máy in offset. Danh thiếp được in bằng giấy C300 cán mờ 2 mặt