In card visit, in name card cho cán bộ nhân viên công ty Newborn hoạt động tại Việt Nam. Card visit được in bằng máy in offset, giấy C300 cán mờ