In card visit, in name card cho cán bộ nhân viên ngân hàng Quân đội MB Bank bằng máy in offset, giấy C300 cán mờ