In card visit, in name card cho cán bộ nhân viên ngân hàng Hàng Hải Marytime Bank bằng công nghệ in kỹ thuật sô, giấy C300 cán mờ