In brochure, thiết kế brochure giới thiệu dịch vụ cho vay của Sở giao dịch 3, ngân hàng Vietinbank

Sản phẩm có quy cách gia công dạng các tờ rời đóng trong bao bì, thiết kế đặc biệt, khác với quy cách in brochure và in catalogue thông thường