Thiết kế và in banner, cung cấp giá chữ x cho trung tâm Emi Spa