Dự án thiết kế các sản phẩm bao bì nhãn mác nằm trong gói thiết kế hệ thống thiết kế thương hiệu nhận diện bao bì sản phẩm của công ty Dược phẩm Tâm Bình. Với định hướng của khách hàng là tạo ra chuỗi sản phẩm thực phẩm chức năng ứng dụng khoa học kỹ thuật cao cấp vào sản xuất. kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền. Sứ mệnh của indongnam là sáng tạo, thiết kế bao bì, thiết kế nhãn mác sao cho vừa mang tính kế thừa truyền thống, vừa phát huy được tính hiện đại. Chuỗi sản phẩm phải mang phong cách riêng, không bị nhầm lẫn với các sản phẩm cùng loại khác.

 

Quy cách đóng gói sản phẩm chia thành 2 nhóm là đóng gói dạng vỉ và dạng lọ. Kết thúc dự án, indongnam đã bàn giao thiết kế cho công ty Dược phẩm Tâm Bình. Hiện nay một số sản phẩm đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng.

 

Bàn giao thiết kế bao bì thiết kế nhãn mác Viên khớp Tâm Bình

Thiết kế vỏ hộp viên khớp tâm bình

Thiết kế nhãn mác viên khớp tâm bình

Thiết kế HDSD viên khớp tâm bình

 

Bàn giao thiết kế bao bì thiết kế nhãn mác Thấp Diệu Nang Tâm Bình

 Thiết kế vỏ hộp Thấp diệu nang tâm bình

Thiết kế nhãn mác Thấp diệu nang tâm bình

Thiết kế HDSD thấp diệu nang tâm bình

 

Bàn giao thiết kế bao bì thiết kế nhãn mác Viên Gout Tâm Bình

Thiết kế vỏ hộp Viên gout tâm bình 

Thiết kế nhãn mác viên gout tâm bình

Thiết kế HDSD viên gout tâm bình

 

Bàn giao thiết kế bao bì thiết kế nhãn mác Đại Tràng Tâm Bình

 Thiết kế bao bì đại tràng tâm bình

 

Bàn giao thiết kế bao bì thiết kế nhãn mác Viên Tiêu hóa Tâm Bình

 Thiết kế bao bì viên tiêu hoá tâm bình