In order 2 liên hoặc order 3 liên khổ nhỏ dùng cho nhà hàng ăn uống đủ mọi kích thước từ A5, A6, A7. đóng quyển keo đầu, dễ xé, đóng số nhảy dễ quản lý. Hình ảnh sản phẩm là mẫu order của nhà hàng Gói Lá