In phong bì , thiết kế và in phong bì thư cho công ty Dược phẩm Bene phar, chất liệu giấy offset, được in bằng máy offset công nghiệp