In menu bìa da nhà hàng 123zzo, chất liệu bìa da khâu mép, in nhũ vàng logo ngoài bìa + ép chìm